O projekcie

POWR.01.02.01-02-0005/20 „Wsparcie młodych osób na regionalnym rynku pracy w województwie dolnośląskim”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 2021-01-01 do: 2022-12-31

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wsparcie 106 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w wieku od 18 do 29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r., w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie dotacji na utworzenie przedsiębiorstw 100 z nich, a także poprzez udzielenie wsparcia pomostowego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

UCZESTNICY

Grupa docelowa projektu to 105 osób (53 kobiety i 52 mężczyzn). Będą to osoby wyłącznie bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wsparcie skierowane jest w szczególności do mieszkańców (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj: Bielawy, Bolesławca, Dzierżoniowa, Głogowa, Jawora, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Kłodzka, Legnicy, Lubania, Lubina, Nowej Rudy, Oleśnicy, Oławy, Polkowic, Świdnicy, Świebodzic, Wałbrzycha, Ząbkowic Śląskich, Zgorzelca i Złotoryi.

PLANOWANE EFEKTY

W ramach projektu 105 uczestników uzyska kompetencje po odbyciu szkoleń w ramach projektu „Wsparcie młodych osób na regionalnym rynku pracy w województwie dolnośląskim”, w tym 100 osób utworzy przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Łączna wartość projektu wynosi: 5 142 517,93 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 075 485,93 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

BIURO PROJEKTU:
Wrocław, ul. Romana Dmowskiego 17F/7, tel. 71 799 99 73
Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Lider:
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław
Biuro Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław

Partner:
Fundacja Edukacja-Pro
ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław

Biuro Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław


Przewiń na górę